Novela vyhlášky provádějící zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Dne 7. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 279/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo financí je ve smyslu § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí zmocněno stanovit podrobný postup pro určení směrné hodnoty za účelem zajištění základu daně z nabytí nemovitých věcí. K tomu vydalo právě novelizovanou vyhlášku. K hlavnímu cíli její aktuálně vydané novely v důvodové zprávě upřesňuje, že novelu zpracovalo především z důvodu potřeby aktualizace základních jednotkových cen nemovitých věcí, stejně tak jako z důvodu potřeby dalších dílčích změn v jejich struktuře, to vše v návaznosti na změnu výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí, jež byla s účinností k 1. 1. 2019 provedena novelou této prováděcí vyhlášky publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 127/2018 Sb. Společně s úpravou výpočtů má tak dojít k dalšímu přiblížení výše srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné hodnoty a podle zjištěné ceny.

Aktuální novelizační vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze