Novela vyhlášky stanovící náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv v systému vzdělávání

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 150/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy k této novele vyhlášky vydané v intencích školského zákona vysvětluje, že byla zpracována v souvislosti s podněty získanými v rámci tvorby Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023 a při tvorbě dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích na léta 2020-2024.

Přibližuje, že se, oproti současnému stavu, snižuje počet témat, které budou dlouhodobé záměry povinně obsahovat, mění termíny předkládání a způsob projednávání dlouhodobých záměrů, ale také zavádí nový prvek přípravy strategických dokumentů, a sice povinná veřejná konzultace. Nově nastavené termíny mají přispět k větší provázanosti dlouhodobých záměrů se strategickými cíli vzdělávací politiky České republiky a racionalizovat jejich tvorbu. Má rovněž dojít ke zjednodušení obsahu výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji a výroční zprávy o činnosti školy, a to redukcí témat, která mají být povinně ve výročních zprávách uvedena.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články