Novela vyhlášky stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum na místně příslušném zastupitelském úřadu

Dne 8. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 67/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra vysvětluje okolnosti přijetí této krátké novely o pouhých dvou změnových bodech. Uvádí, že občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se po tzv. brexitu stanou občany jedné z tzv. třetích zemí. Pokud by nebylo stanoveno jinak, bude k jejich vstupu a pobytu na území České republiky vyžadováno vízum nebo povolení k pobytu na území České republiky. Podle zákona o pobytu cizinců na území ČR je navíc nutné, aby žádosti o víza a povolení k pobytu byly podávány na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Ministerstvo vnitra však může po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí vyhláškou stanovit seznam států, jejichž občané nejsou vázáni místní příslušností zastupitelského úřadu a mohou své žádosti podávat na kterémkoli z nich.

Na základě této novely má být Spojené království zařazeno právě na takový seznam států, jejichž občané tuto výjimku z místní příslušnosti mají. Dle důvodové zprávy totiž Ministerstvo vnitra, stejně tak jako Ministerstvo zahraničních věcí pokládají Spojené království jakožto dosavadní členských stát Evropské unie za stát nerizikový, u kterého nehrozí zvýšený výskyt protiprávních jednání spojených s porušováním či zneužíváním imigračních předpisů s cílem zajistit si vstup a pobyt na území České republiky nebo problémy s ověřováním autenticity dokladů předkládaných cizincem k žádosti. To jsou přitom problémy, jimž má výše uvedené stanovení místní příslušnosti zastupitelského úřadu pomoci předcházet. V případě Velké Británie však bylo vyhodnoceno, že je takové opatření, také vzhledem ke všem ostatním okolnostem, zcela nadbytečné.

Novela má své účinnosti nabýt teprve dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie. Účinnost novely tedy má odpovídat termínu tzv. brexitu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři