Novela vyhlášky upravující dopravní řád drah

Dnem 24. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 229/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
vlak, lokomotiva, doprava po železnici
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato relativně rozsáhlá novela o více než sedmi desítkách změnových bodů byla Ministerstvem dopravy připravena v návaznosti na novelu zákona o dráhách publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 426/2021 Sb. a účinnou od února tohoto roku. Ta přitom byla zaměřena na implementaci evropských předpisů tzv. technického pilíře čtvrtého železničního balíčku, jehož prostřednictvím Evropská unie sledovala obecný cíl spočívající v revitalizaci železničního sektoru a ve zvýšení jeho konkurenceschopnosti ve srovnání s jinými druhy dopravy.

Uvedená novelizace zákona o dráhách tak byla projevem transpozice evropské směrnice 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a evropské směrnice 2016/798 o bezpečnosti železnic do vnitrostátního českého právního řádu, aktuálně zveřejněnou novelou vyhlášky na ni byla Ministerstvo dopravy na podzákonné úrovni nyní navazuje.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články