Novela zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců na území ČR

Dne 3.12.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 314/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Primárním cílem této rozsáhlé novely, která v případě zákona o pobytu cizinců na území ČR provádí více než půl druhého sta a v případě zákona o azylu dokonce dvě stovky změn, je, dle důvodové zprávy, zajištění transpozice evropských azylových směrnic. Konkrétně jde o směrnici 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a směrnici 2013/33/EU, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Promítnout bylo nutné rovněž nezbytné prvky z evropského nařízení 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. Má jít o „poslední dílky skládačky“ z hlediska legislativní tvorby tzv. společného evropského azylového systému.

Další z řady změn pak mají směřovat k odstranění nejpalčivějších problémů, jež se vyprofilovaly při aplikaci dotčených zákonů v praxi. Vedle zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců je novelizován rovněž zákon o dočasné ochraně cizinců, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o ochraně státních hranic, zákon o zaměstnanosti a zákon o správních poplatcích. Zrušuje se také vyhláška č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.

Zákon nabývá účinnosti dnem 18.12.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu