Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Dne 11. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 338/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

První z uvedených zákonů je rozsáhle novelizován ve více než půl druhé stovce změnových bodů, v případě druhého pak jde o devět desítek změnových bodů. 

Důvodová zpráva osvětluje, že k nejdůležitějším změnám, jež má novela přinést, patří zejména posílení ochrany klientů bank v případech, kdy dochází k přeměnám či jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí a řešení některých komplikací v rámci procesu soudního

přezkumu odnětí bankovní licence či povolení k činnosti družstevní záložny, ve formě odkladu vykonatelnosti rozsudku správního soudu, pokud proti němu podala Česká národní banka kasační stížnost. Nově má být také upravena možnost financování provozních nákladů Garančního systému finančního trhu souvisejících se správou Fondu pojištění vkladů výběrem mimořádných provozních příspěvků od tržních subjektů.

Obecně má být prostřednictvím novely snížena také administrativní zátěž tržních subjektů zrušením povinnosti bank předkládat orgánu dohledu výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady a zjednodušením postupu v případě zúžení nebo prominutí požadavku orgánu dohledu na ověření řídicího a kontrolního systému, zmiňováno je rovněž zjednodušení pravidel oznamovací procedury v případě přeshraničního pohybu úvěrových institucí. Významnou pozitivní změnou by mělo být zpřesnění způsobu výpočtu vypořádacího podílu na majetku družstevní záložny a vyjasnění právní úpravy v situaci, kdy dochází k přechodu nebo převodu družstevního podílu na stávajícího člena družstevní záložny.

Některé změny technického charakteru pak mají původ v poznatcích a zkušenostech z dohledové praxe a fungování českého systému pojištění vkladů. Změn však novela přináší celou řadu dalších, výše nezmíněných.

Své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři