Novela zákona o České národní bance

Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 89/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy je účelem novely doplnit do právní úpravy oprávnění České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince. Materie má být přitom upravena obdobně jako v případě vydávání pamětních mincí. Cílem bylo umožnit České národní bance, po vzoru zahraničních centrálních bank, vydávat, vedle již existujícího oprávnění pro pamětní mince, rovněž pamětní bankovky. Tímto oprávněním Česká centrální banka doposud nedisponovala. Pamětní bankovky by mohly být vydávány například při výročích významných událostí národních dějin, což by, dle zákonodárce, mělo přispět ke zvýšení povědomí o národní historii a významu české a československé koruny jako české měny.

Dosavadní právní úprava prezentovaná zákonem č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, zase vymezovala pravomoc státu vydávat obchodní mince s názvem československý dukát. To však nereflektovalo aktuální stav, kdy je emise mincí svěřena výhradně České národní bance. Výsledkem bylo, že Česká národní banka nemohla vydávat mince obchodní. Proto má zákonodárce ambici prostřednictvím novely popsaný stav napravit.

Zákon nabývá své účinnosti dnem 15. 6. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze