Novela zákona o Českém rozhlasu a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Dne 17.4.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 79/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva uvádí, že základním cílem právě publikované novely zákona o Českém rozhlasu je lépe uspokojit aktuální potřeby posluchačů rozhlasového vysílání a ze strany Českého rozhlasu pak vytvořit optimální mix formátů stanic tak, aby Český rozhlas plnil zákonem daný úkol poskytovat kvalitní veřejnou službu. Jelikož je součástí tohoto úkolu také vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel, je nasnadě, že rovněž příjem stanice mluveného slova vysílané Českým rozhlasem by měl být dostupný co možná nejširšímu okruhu posluchačů. Již více konkretizovaným cílem je tedy dostatečné pokrytí posluchačů signálem v pásmu velmi krátkých vln, což má v důsledku znamenat možnost příjmu stanice mluveného slova vysílané Českým rozhlasem pro širší okruh posluchačů. Předpokládá se, že se tak zvýší počet posluchačů některých stanic Českého rozhlasu o ty, kteří se doposud nenacházeli v dosahu jejich signálu.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání je projevem transpozice evropské směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách. Mezi kritéria, podle nichž se určuje působnost regulačních orgánů mezi jednotlivými členskými státy nad provozovateli vysílání, řadí Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi, což však se směrnicí nekoresponduje. Ne tedy nyní novelou upravován tak, aby se jeho znění v daném ohledu do souladu se směrnicí dostalo. Rovněž se posunuje lhůta, ve které má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předložit svou výroční zprávu Poslanecké sněmovně ke schválení a současně předsedovi vlády ke stanovisku. Dosavadní termín odpovídající konci února byl na základě praktických zkušeností a také v porovnání s jinými obdobnými lhůtami vyhodnocen jako pro vypracování zprávy nepřiměřeně krátký a byl posunut o dva měsíce, tedy na konec dubna.

Zákon nabývá účinnosti dnem 2.5.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu