Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Dne 1. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 165/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato novela o bezmála třech desítkách změnových bodů je projevem transpozice evropské směrnice 2016/2341 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. Směrnice má přitom stanovovat pravidla pro přístup k činnostem prováděným institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění a pro jejich výkon, a to s cílem usnadnit přeshraniční činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a přeshraniční převody penzijních plánů nebo jejich částí.

Důvodová zpráva vysvětluje, že vzhledem k tomu, že v České republice není zaměstnanecké penzijní pojištění zavedeno, nejsou využita tzv. diskreční ustanovení směrnice jako například ta k externímu zajišťování činností instituce. Z tohoto důvodu je tak transpozice provedena tak, aby byly zajištěny pouze nezbytné změny a doplnění. Má tedy jít toliko o doplnění požadavků směrnice na činnost institucí, o podmínky přeshraniční činnosti a převodu plánů.

Doplňuje také, že přestože není systém zaměstnaneckých penzí v České republice zaveden, je i tak Česká republika povinna ustanovení směrnice do vnitrostátního právního řádu provést. Povinnost transponovat všechna ustanovení dané směrnice totiž již byla řešena před Evropským soudním dvorem v roce 2010, a to v souvislosti s předchozí směrnicí ve věci C-343/08 Evropská komise v. Česká republika. Evropský soudní dvůr tehdy rozhodl, že ačkoli není systém zaměstnaneckých penzí v České republice zaveden, je Česká republika povinna všechna ustanovení směrnice transponovat.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři