Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 180/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Jde o projev transpozice evropské směrnice 2014/50/EU o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv do českého právního řádu. Tato směrnice má přitom regulovat podporu mobility pracovníků tím, že odstraňuje překážky vytvářené některými pravidly doplňkových důchodových systémů vázaných na zaměstnání.

Důvodová zpráva jako hlavní cíle novely vymezuje usnadnit výkon práva na volný pohyb pracovníků v oblasti zaměstnaneckých doplňkových důchodových systémů mezi členskými státy, omezit překážky vytvářené některými pravidly, která se týkají doplňkových důchodových systémů vázaných na zaměstnání, a nakonec zajistit, aby aktivní účastníci systému a čekatelé na důchod, kteří vykonávají, nebo mají v úmyslu vykonávat své právo volného pohybu, byli na požádání vhodně informováni o svých doplňkových důchodových právech.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 16. 8. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze