Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o ČOI a zákona o ochraně spotřebitele

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar03.10.2017
Mgr. Martin Glogar03.10.2017

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 264/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, jenž především kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu a poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště. Její působnost se však neustále rozšiřuje s tím, jak je přijímána nová legislativa. Nároky na výkon kontroly a dozoru jsou přitom stále vyšší, a to především s tím, jak se zvyšuje počet subjektů, jejichž služby a výrobky inspekce kontroluje, ale také díky rozvoji trhu, zejména digitálního, a novým metodám obchodních praktik. S novelou zákonodárce, dle důvodové zprávy, přichází především proto, aby adekvátně na popsaný jev zareagoval a zajistil inspekci schopnost i nadále dostát svému poslání. Prioritou je řádně fungující trh, na němž je spotřebitel dostatečně chráněn. Novela tedy má reagovat na rozvoj nových forem prodeje na spotřebitelském trhu, jakož i na praktické zkušenosti inspekce z výkonu dozoru, a tím inspekci vytvořit podmínky pro co nejefektivnější výkon kontroly v oblasti její působnosti.

Další úpravy souvisí se změnami, které přišly v souvislosti s rekodifikací přestupkového práva či s kontrolním řádem, snahou rovněž bylo sjednotit užitou terminologii, odstranit některé duplicity a zjednodušit stávající normativní text.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři