Novela zákona o daních z příjmů týkající se paušálního režimu

Dne 18. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 540/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jeho klíčovým tématem je zavedení paušalizace daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných (pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti. Deklarovaným záměrem zákonodárce bylo nahradit stávající nepříliš využívaný systém stanovení daně paušální částkou novým koncepčním režimem založeným na dobrovolné bázi, který bude vstřícnější vůči poplatníkům a který u vybrané skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti významně sníží administrativní náročnost, a to nejen ve vazbě na povinnosti související s daní z příjmů, ale i na povinnosti související s tzv. veřejnými pojistnými, a to paušalizací těchto tří plnění. Dle důvodové zprávy má nabídnout poměrně jednoduchý režim, kdy paušalizovanými platbami na daň z příjmů a veřejná pojistná  zohledněnými v jedné měsíční platbě uskutečněné poplatníkem v paušálním režimu vůči správci daně, který je následně redistribuuje správcům veřejných pojistných, bude splněna povinnost k dani z příjmů i povinnost k veřejným pojistným, a to bez nutnosti navazujících povinností souvisejících s podáváním daňových přiznání a pojistných přehledů, s omezeným rozsahem evidenčních povinností a s výrazným omezením nejistoty vůči vstupům kontrolních činností správce daně.

Novela přitom v podrobnostech vymezuje například poplatníka v paušálním režimu, paušální daň, správu paušálních veřejných pojistných, registrační povinnost poplatníka v paušálním režimu, oznámení o vstupu do paušálního režimu, společné oznámení, oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu, o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu a o ukončení paušálního režimu, daňové přiznání k paušální dani, splatnost paušálních veřejných pojistných, vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných, paušální zálohy, společný osobní daňový účet, přeplatek, nedoplatek na záloze na veřejné pojistné, převod výnosu paušálního pojistného, poskytování informací správcem daně či poskytování informací orgány sociálního zabezpečení a správcem registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.

Vedle zákona o daních z příjmů jsou zákonem novelizovány rovněž živnostenský zákon, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o důchodovém pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o životním a existenčním minimu a zákon o nemocenském pojištění. 

Své účinnosti, s výjimkou jednoho z ustanovení, novelizační zákon nabyl dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu