Novela zákona o daních z příjmů

Dne 3. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 39/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce touto krátkou novelou o dvojici změnových bodů deklaruje svou snahu reagovat na předpoklad, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 dojde k poklesu financování veřejně prospěšných aktivit především ze strany soukromého, firemního sektoru. Aktivity veřejně prospěšných organizací se přitom, s ohledem na snahu pomoci řešit situaci vzniklou v důsledku pandemie, naopak navyšují. Změna, kterou právě publikovaný zákon přináší, se má vyznačovat svým motivačním charakterem směřujícím k dárcům, kteří mohou ve zdaňovacích obdobích časově souladných s pandemickou situací ze svých základů daně nově odečíst vyšší částku darů, než tomu bylo doposud.

Vychází se z předpokladu, že probíhající pandemie a s ní související vládní opatření mají a do budoucna ještě budou mít v krátkodobém i dlouhodobějším výhledu výrazné dopady na ekonomiku a firemní sektor, což s sebou logicky přinese snížené možnosti a rovněž menší ochotu soukromých dárců z řad právnických a fyzických osob podílet se prostřednictvím soukromých darů na podpoře veřejně prospěšných organizací a jejich služeb. Právě tyto organizace přitom často poskytují nezbytné sociální, zdravotní a další služby, jejichž společenská potřebnost se během probíhající pandemie prokázala s o to větší intenzitou. Jejich činnost však bývá financována, alespoň částečně, nicméně v nemálo případech také zcela, pouze z darů. Má se za to, že bez soukromých dárců by většina z nich nebyla schopna udržet plnou škálu poskytovaných služeb, anebo by musela svou činnost ukončit úplně. Výpadek v jejich příjmech se po opadnutí dočasné solidarity během pandemie očekává výrazný a bez účinné přímé i nepřímé podpory reálně hrozí omezení či dokonce ukončení činnosti mnoha z nich.

Důvodová zpráva vysvětluje, že jakkoliv si celá řada firemních dárců i jednotlivců závažnost situace uvědomuje a o pomoci neziskovému sektoru poskytujícímu veřejně prospěšné služby přemýšlí, bude jejich ochota přispívat na jejich provoz s přicházejícími ekonomickými problémy, se kterými se budou firmy i jednotlivci v důsledku ekonomického propadu potýkat, postupně klesat, což pravděpodobně povede ke snížení motivace k darování i u těch dárců, kteří podporují neziskový sektor dlouhodobě a stabilně a za normální ekonomické situace by v darování pokračovali. Proto zákonodárce přichází s dočasnou změnou spočívající v možnosti navýšit současné procento, které si mohou dárci v úhrnu ze základu daně odečíst, a to z 10%, respektive 15%, na 30% u fyzických i právnických osob. Tento krok má motivaci dárců pokračovat v podpoře veřejně prospěšných aktivit podpořit.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 4. 2. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu