Novela zákona o DPH

Dne 17. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 6/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce touto krátkou novelou o šesti změnových bodech upravuje sazbu daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel, když pozemní hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel (s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky), stejně tak jako vodní hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel zařadil mezi služby podléhající druhé snížené sazbě daně. Dle důvodové zprávy nebylo dosavadní zařazení v první snížené sazbě daně z přidané hodnoty v souladu s veřejným zájmem na využívání a rozvoji veřejné dopravy, jelikož zdanění v obecné rovině navyšuje cenu jízdného a vůči potenciálním zákazníkům působí demotivačně.

Naopak přesunem do příhodnější daňové sazby má dojít ke zlevnění jízdného, případně, pokud by jeho ceny zůstaly zachovány, mají být prostředky neodvedené na dani využity ve prospěch rozvoje veřejné dopravy. Potenciálně mají dané prostředky posloužit také pro navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě, jichž je v České republice stále nedostatek a současná úroveň mezd pro ně nemá představovat dostatečnou motivaci.

Byť je v zákoně uvedeno, že měl nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2019, tohoto dne své účinnosti nabýt nemohl. Z důvodu zdržení legislativního procesu totiž byl ve Sbírce zákonů publikován až dne 17. 1. 2019, přičemž zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv jasně stanoví, že v žádném případě není možné, aby právní předpis nabyl své účinnosti dříve než dnem publikace ve Sbírce zákonů. V takovém případě je, dle rozsudku Nejvyššího správního soudu (4 Ans 5/2007-60), nutné pohlížet na ustanovení o účinnosti jako na neexistující a aplikovat obecné pravidlo o účinnosti právního předpisu patnáctým dnem po vyhlášení. S přihlédnutím k tomuto tedy zákon své účinnosti nabyl dnem 1. 2. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články