Novela zákona o dráhách

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 367/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že novela navazuje na tzv. čtvrtý železniční balíček, jenž byl v nedávných letech orgány Evropské unie projednáván. Jeho cílem v nejobecnější rovině bylo revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy. Obsahoval přitom návrhy předpisů, jež lze dělit do skupin reprezentovaných dvěma pilíři, a sice technickým a tržním. Aktuálně publikovaný zákon je přitom projevem implementace evropských předpisů z pilíře tržního.

Jde především o transpozici evropské směrnice 2016/2370, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, a o adaptaci vnitrostátního právního řádu na evropské nařízení 2016/2338, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici.

Vedle změn znamenajících opatření implementačního charakteru však zákonodárce provedl i změny další, unijně irelevantní, avšak reagující na vybrané požadavky aplikační praxe

Kromě zákona o dráhách jsou novelizovány rovněž zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, zákon o auditorech a zákon o veřejných službách v přepravě cestujících.

Nový zákon své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 15. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři