Novela zákona o dráhách

Dnem 1. 11. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 303/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
vlak, lokomotiva, doprava po železnici
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely o bezmála pěti desítkách změnových bodů přibližuje, že jejím hlavním cílem je adaptovat český vnitrostátní právní řád na evropské nařízení 2021/782 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. To se týká například spojů provozovaných výhradně pro historické nebo turistické účely, mezinárodních osobních železničních spojů, jejichž podstatná část, včetně nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu, je provozována mimo EU, katalogu skutkových podstat přestupků postihujících jednání dopravce, provozovatele dráhy, provozovatele železniční stanice, prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, práva cestujících zakoupit si v případě situace, kdy v železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo žádné dostupné automaty pro prodej přepravních dokladů ani žádný jiný dostupný způsob, jak si přepravní doklad zakoupit předem, přepravní doklad ve vlaku bez dodatečných nákladů, či oznámení o potřebě pomoci osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace v železniční stanici nebo ve vlaku směřovaného vůči dopravci nebo provozovateli železniční stanice. 

V návaznosti na výtky Evropské komise mělo též dojít k dílčímu upřesnění právní úpravy provozování zařízení služeb, pro která je v souladu s evropskou směrnicí 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru třeba vést oddělené účetnictví. 

Zmínit lze nová ustanovení upravující přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, důsledky takového přerušení, podnět k obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy ve vlastnictví státu nebo její části a obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, důvodová zpráva rovněž hovoří o zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce, která je podmínkou pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na trolejbusové dráze, a to v návaznosti na požadavky vznesené Sdružením dopravních podniků České republiky. To poukázalo na duplicitní požadavky při získávání příslušných oprávnění nezbytných pro řidiče trolejbusů, kteří museli naplnit obdobné požadavky stanovené jak v oblasti řízení dotčených vozidel na pozemních komunikacích, tak v oblasti řízení drážních vozidel.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články