Novela zákona o důchodovém pojištění

Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 221/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že novela přináší do oblasti základního důchodového pojištění rozšíření okruhu náhradních dob pojištění, a to o tzv. nezprostředkované pěstouny, popř. další osoby v obdobném postavení ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Cíli přitom na osoby s dětmi svěřenými do péče před 1. 1. 2022, kterým má zajistit účast na důchodovém pojištění, stejně jako před novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, neboť odebrání této výhody by i vzhledem ke krátké legisvakanci zákona č. 363/2021 Sb., kterým se novelizoval zákon o sociálně-právní ochraně dětí, mohlo představovat zásadní zásah do jejich práv. 

Má přinést rovněž možnost nepříspěvkové účasti na důchodovém pojištění v tzv. adaptačním dvouletém období pro osoby, které přijaly do náhradní rodinné péče (svěřenectví či pěstounské

péče) dítě či děti po 31. 12. 2021, a to k překonání prvních často náročných období sžívání se rodiny a příchozích dětí.

Zákonodárcem deklarovaným cílem přitom bylo zajistit pro tyto osoby po změnách účinných od 1. 1. 2022 alespoň po přechodnou dobu tzv. nepříspěvkovou účast na důchodovém pojištění, tedy takovou, která není spojena s povinností platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Díky tomu mají mít tyto osoby, podobně, jako před 1. 1. 2022, možnost více se zaměřit na samotnou péči a nemusejí se pak zabývat potřebou zajistit si během péče účast na důchodovém pojištění z jiného titulu, např. výkonem výdělečné činnosti, dobrovolnou účastí podmíněnou placením pojistného nebo jiným typem náhradní doby pojištění.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články