Novela zákona o důchodovém spoření

Dne 1.7.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 163/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda se ve svém Programovém prohlášení zavázala, že ukončí fondový penzijní systém důchodového spoření. Zákon je, dle důvodové zprávy, jedním z projevů takto deklarovaného záměru vlády, přičemž jeho primárním cílem je zastavit vstup nových účastníků do tohoto fondového systému. Vstup má být zastaven v předstihu, před ukončením systému, což má ve výsledku snížit nároky na administraci v rámci vypořádání prostředků účastníků a zamezit tak neodůvodněným nákladům na straně státní správy. Jde rovněž o prostředky, které by, v důsledku vstupu nových účastníků, nebyly odvedeny do státního rozpočtu.

Chránit prostředky účastníků před významnějším kolísáním hodnoty majetku v důchodových fondech v období před ukončením systému důchodového spoření má zase prodloužení dočasné výjimky z limitů investování pro počáteční období existence důchodových fondů. To má umožnit investovat konzervativně i ve fondech, jež podle statutů a zákona nejsou konzervativně zaměřeny. Pokud by k prodloužení stávající výjimky nedošlo, musely by penzijní společnosti postupovat v souladu se schválenými statuty a plnit stanovenou investiční strategii. To se jevilo jako problematické především v případě vyvážených a dynamických důchodových fondů. V okamžiku, kdy je již zřejmé, že systém aktuální důchodového spoření bude pravděpodobně zrušen, by totiž, dle zákonodárce, povinnost penzijních společností postupovat tímto způsobem mohla vést i k ohrožení hodnoty prostředků účastníka z důvodů, že investice tak nebudou dlouhodobé, s čímž schválené statuty počítaly.

Ruší se také požadavek kladený na penzijní společnosti dosáhnout v jí obhospodařovaných penzijních fondech po uplynutí 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů alespoň 50 000 účastníků a tomu odpovídající pravomoc České národní banky spočívající v možnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže takového počtu účastníků nebude v dané lhůtě dosaženo. Taková případné intervence dohledového orgánu nebyla již v aktuální situaci před ukončením tzv. II. pilíře považována ani za vhodnou, ani za nutnou. Možnost nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost v případě, kdy penzijní společnost není schopna plnit povinnosti vůči účastníkům, zůstává.

Zákon nabyl činnosti dnem 1.7.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu