Novela zákona o ekologickém zemědělství

Dnem 1. 10. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 247/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o bezmála stovce změnových bodů vysvětluje, že byla přijata za účelem adaptace českého vnitrostátního právního řádu na přímo aplikovatelné evropské nařízení 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, ve znění nařízení 2020/1693, jež nabytí účinnosti nařízení o ekologické produkci posunuto na rok 2022. Nové nařízení přitom upravuje jak pravidla rostlinné a živočišné výroby včetně produkce řas a živočichů z akvakultury, tak pravidla produkce zpracovaných potravin či krmiv a také podmínky pro certifikaci, označování a kontrolu bioprodukce, zároveň však rovněž zmocňuje Evropskou komisi k přijetí většího počtu prováděcích nařízení upravujících ekologickou produkci, a to zejména produkční pravidla pro chov zvířat, pravidla pro provádění kontrol a odběr vzorků kontrolními orgány a subjekty a pravidla pro označování a certifikaci bioprodukce.

Cílem české novely zákona pak je především adaptovat český právní řád na nové nařízení zejména pokud jde o požadavek na vytvoření elektronické databáze zvířat, úpravu délky platnosti certifikátů na bioprodukty v návaznosti na četnost kontrol či úpravu okruhu subjektů majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství, ale také třeba reagovat na poznatky z dosavadní aplikační praxe týkající se problematiky rušení registrací v systému ekologického zemědělství či upravit skutkové podstaty přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob s ohledem na nové nařízení i praktické poznatky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články