Novela zákona o elektronických komunikacích

Dne 18. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 374/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nová pravidla pro zřizování datových schránek
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o velmi rozsáhlou novelu měnící zákon o elektronických komunikacích ve více než čtyřech stovkách změnových bodů. K tomu přistupují změny čtrnácti dalších zákonů, mezi nimi například zákona o požární ochraně, zákona o Českém rozhlasu, zákona o pozemních komunikacích, zákona o poštovních službách, zákona o integrovaném záchranném systému, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona o zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě či zákona o Hasičském záchranném sboru. Nadto jím dochází ke zrušení vyhlášky č. 318/2010 Sb., kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu, a dále vyhlášky č. 228/2012 Sb., o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací.

Veškeré změny, jež zákon přináší, byly připraveny z důvodu transpozice evropské směrnice 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do českého vnitrostátního právního řádu, respektive do té jeho části, jež upravuje oblast elektronických komunikací. Důvodová zpráva vysvětluje, že uvedený evropský kodex je horizontálním přepracováním čtyř dosavadních směrnic, a sice rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, jež problematiku upravovaly doposud a které jsou nyní sloučeny do směrnice jediné. Má jít přitom o soubor opatření, jejichž cílem je stimulace investic do vysokorychlostních sítí, konzistentnější přístup k politice a správě rádiového spektra založený na vnitřním trhu, zajištění podmínek pro skutečný vnitřní trh tím, že se odstraní roztříštěnost předpisů, zabezpečení účinné ochrany spotřebitelů, nastolení rovných podmínek pro všechny účastníky trhu, jednotné uplatňování pravidel, a nakonec zavedení účinnějšího regulačního institucionálního rámce.

Zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články