Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 457/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v dosavadním znění ukládal s účinností od 1. 1. 2023 Ministerstvu vnitra zřizovat ex lege datové schránky všem fyzickým osobám, které poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona o elektronické identifikaci. Tato změna byla provedena zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 261/2021 Sb. Záměrem této právní úpravy bylo rozšířit počet držitelů datových schránek fyzických osob na základě předpokladu, že jsou-li tyto fyzické osoby s to používat prostředek pro elektronickou identifikaci, nebude jim obsluha datových schránek činit zásadnější obtíže, a že část fyzických osob, kterým bude datová schránka fyzické osoby automaticky zřízena, po vlastní uživatelské zkušenosti nepřistoupí k jejich následnému znepřístupnění.

Ve světle aktuální společenskoekonomické situace však zákonodárce dospěl k názoru, že je taková právní úprava přeci jen příliš ambiciózní, když ze strany fyzických osob může být automatické zřizování datové schránky, jejíž případná deaktivace vyžaduje aktivní úkon fyzické osoby, současně vnímáno jako příliš zatěžující. Jako problematická se taková právní úprava jevila především v případě zranitelných skupin obyvatel, které nejsou na užívání datových schránek a právní důsledky s tím spojené dostatečně připraveny.

Zákonodárce tedy nyní přistoupil k návratu k právnímu stavu před přijetím zákona č. 261/2021 Sb., kdy se datová schránka fyzické osobě zřídí výlučně na její žádost, čímž má v úmyslu eliminovat některé případné negativní dopady zákona č. 300/2008 Sb., jež by mohly při setrvání na principech, které zákon č. 261/2021 Sb. představoval, vyvstat.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články