Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Dne 3. 11. 2023 byl ve Sbírce zákonů pod č. 327/2023 Sb. publikován zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této krátké novele o trojici změnových bodů popisuje, že aktuální právní úprava zavedla veřejný seznam držitelů datových schránek, ve kterém je primárně uváděn každý držitel datové schránky, přičemž je umožněn výmaz z tohoto seznamu, ale až na aktivní žádost držitele. Tím má ovšem, z pohledu zákonodárce, docházet k nadměrnému zásahu do soukromí držitelů, když je například možné ze seznamu zjistit adresu držitele. Popsaný stav byl vyhodnocen jako neproporcionální a veskrze nevhodný. 

Aktuální právní úprava rovněž, jak dále popisuje důvodová zpráva, stanovuje, že provozovatelem datových schránek je držitel poštovní licence. Ten je však odpovědný pouze za provoz, což, dle rozhodovací praxe ÚOHS, nezahrnuje též jejich rozvoj. A to má v praxi působit značné problémy. Ačkoliv totiž aktuální právní úprava umožňuje zadat rozvoj systému jako samostatnou zakázku, v praxi je takový postup nerealizovatelný, případně realizovatelný jen se značnými obtížemi, protože by vyžadoval, aby provozovatel umožnil velmi rozsáhlý přístup k systému třetí osobě. A to jednak není z hlediska bezpečnostního žádoucí, jednak je to z hlediska technické proveditelnosti velmi obtížně realizovatelné.

Zákonodárce tedy přišel s novelou, jež si v rámci oblastí popsaných výše klade za cíl jednak zvýšit ochranu práv a soukromí držitelů datových schránek, jednak poskytnout úpravu více akcentující rozvoj informačního systému datových schránek. 

V tomto duchu, pokud jde o veřejný seznam držitelů datových schránek, nahrazuje dosavadní princip opt-out principem opt-in, tedy namísto automatického zápisu na seznam a nezbytné aktivní žádosti o vymazání může fyzická nebo podnikající fyzická osoba fakultativně požádat naopak o zápis na seznam, ve kterém však do té doby zapsána nebude. Tato úprava má zajistit vyšší úroveň ochrany soukromí držitelů datových schránek a zabránit nepřiměřenému (a veskrze zbytečnému) zpracovávání osobních údajů všech držitelů datových schránek. 

Pokud jde o provoz a rozvoj systému, nově bude výslovně uvedeno, že držitel poštovní licence, který je odpovědný za provoz systému, zajišťuje též jeho rozvoj. To zákonodárce považoval za logické uspořádání, které ušetří náklady a zajití nejlepší funkčnost systému jako jednoho celku.

Novela své účinnosti nabývá dnem 1. 2. 2024.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články