Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dnem 1. 10. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 245/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely o více než třech desítkách změnových bodů vysvětluje, že jde o reakci na řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropská komise spatřovala nesoulad dosavadní právní úpravy zákona o evidenci skutečných majitelů s evropskou směrnicí 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. IV. AML směrnice), ve znění změnové směrnice 2018/843 (tzv. V. AML směrnice), když nesprávná transpozice byla spatřována ve vymezení skutečného majitele, konkrétně v nadbytečnosti prvku tzv. koncového příjemce podle § 2 písm. c) zákona o evidenci skutečných majitelů, a dále v některých výjimkách z evidenční povinnosti dle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů. 

Česká republika proto ve snaze vyhnout se řízení před Soudním dvorem EU připravila právě publikovanou novelu, cílem které bylo co nejrychleji splnit požadavky Komise a upravit zákon o evidenci skutečných majitelů ve dvou výše zmíněných oblastech, aby již nemohly vznikat na straně Komise jakékoli pochybnosti o správnosti transpozice a aby nebylo ohroženo čerpání prostředků z unijních strukturálních a investičních fondů.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články