Novela zákona o hasičském záchranném sboru

Dne 12. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 51/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že tato novela o bezmála tuctu změnových bodů reaguje na nedostatečnost dosavadní právní úpravy vytvářející Hasičskému záchrannému sboru České republiky právní základ pro možnost požadovat úhradu nákladů zásahu vyvolaného úmyslným způsobením škody nebo zásahem nutným v souvislosti s dopravní nehodou. Ta se totiž doposud měla vyznačovat svou interpretační obtížností a administrativní náročností. 

Proto zákonodárce přichází s novelou, cílem které je jednak zachovat princip náhrady konkrétní újmy související s náklady hasičského záchranného sboru nebo jednotek dobrovolných hasičů, na čemž je postaveno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale také rozšířit úpravu nákladů zásahu na újmu způsobenou provozem vozidla, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a která souvisí se zásahem hasičského záchranného sboru či jednotky sboru dobrovolných hasičů. Podle ustálené judikatury je totiž provozem vozidla chápána, vyjma jedoucího vozidla, také například příprava k jízdě, bezprostřední úkony po jejím ukončení, uvedení motoru do chodu (např. v garáži), samovolný pohyb vozidla, aniž by byl motor tohoto vozidla v chodu, případně situace, při níž vozidlo vytvoří překážku pro ostatní účastníky provozu. Cílem změn v novele obsažených bylo zahrnout veškeré takové situace, na které se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vztahuje, a to bez jakýchkoliv pochybností, přičemž doposud byl dopad předmětné právní úpravy na ně, vzhledem k formulaci relevantních ustanovení, přinejmenším diskutabilní.

Stejně tak chtěl zákonodárce dosáhnout v dané oblasti zjednodušení příslušného administrativního postupu, což se projevilo novým zmocněním Ministerstva vnitra k vydání prováděcího právního předpisu, v němž budou údaje předkládané při uplatnění nároků na náhradu nákladů hasičského záchranného sboru nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů za zásahy z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla specifikovány. Takovým prováděcím právním předpisem pak je vyhláška č. 52/2021 Sb. o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla, jež byla publikována ve shodné částce Sbírky zákonů a která má vytvořit právní základ pro unifikovaný tiskopis mající aplikační praxi sjednotit. 

Zákon i vyhláška své účinnosti nabyly dnem 1. 3. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu