Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o hornické činnosti

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar10.06.2018
Mgr. Martin Glogar10.06.2018

Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 91/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Jde o krátkou novelu o třech změnových bodech.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o krátkou novelu o třech změnových bodech, jež spočívá především ve zrušení dosavadního ustanovení § 24 zákona o hornické činnosti. Dle něj byla-li posouzena shoda výbušniny oznámeným subjektem, který nemá sídlo na území České republiky podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků, musel oznámený subjekt pro výbušniny se sídlem na území České republiky před prvním použitím výbušniny na území České republiky ověřit na žádost organizace soulad návodu k jejímu používání s požadavky stanovenými právními předpisy České republiky.

Změna, kterou novela přináší, má za cíl, dle důvodové zprávy, odstranit překážky bránící volnému pohybu výbušnin v Evropské unii, ve smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarské konfederaci. Podnikatelé už nemají být v případě výbušniny, u níž proběhlo EU přezkoušení typu nebo ověření jednotlivého kusu za účasti oznámeného subjektu, který nemá sídlo na území České republiky, nuceni předkládat návod k jejímu používání českému oznámenému subjektu za účelem posouzení jeho souladu s právním řádem České republiky. Výbušninu, u níž proběhlo posouzení shody za účasti zahraničního oznámeného subjektu, tak má být možné dovážet ze třetích zemí, respektive předávat na území České republiky z jiných členských států Evropské unie, ze smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ze Švýcarské konfederace, a dále s ní nakládat na území České republiky bez těchto administrativních bariér. Tím má dojít ke srovnání stavu se stavem v drtivé většině jiných členských států Evropské unie, v nichž obdobné administrativní překážky neexistují.

Zákon nabývá své účinnosti dnem 15. 6. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři