Novela zákona o hospodaření energií

Dne 10. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 3/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že zákon o hospodaření energií transponoval do českého právního řádu tři evropské směrnice, a sice směrnici 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (tzv. směrnice o štítkování), směrnici 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti. Ty měly stanovit legislativní rámec EU pro zvyšování energetické účinnosti.

Český zákon o hospodaření energií pak v návaznosti na tyto směrnice stanovil v dané oblasti právní rámec České republiky, čímž měl na národní úrovni přispět k cíli zvyšování energetické účinnosti EU a k naplňování dílčích závazků v tomto segmentu.

Jeho aktuálně publikovaná rozsáhlá novela o bezmála půl druhé stovce změnových bodů reaguje na poslední vývoj předmětné evropské legislativy. Jde například o zrušení směrnice o energetickém štítkování a o její nahrazení přímo aplikovatelným evropským nařízením, na což bylo potřeba na české straně legislativně technicky reagovat, o nápravu výtky ze strany Evropské komise, kdy komise namítala, že Česká republika nesplňuje některá ustanovení směrnice o energetické náročnosti budov, o úpravu udělování oprávnění energetických specialistů či o upřesnění dalších ustanovení, která se v aplikační praxi ukázala jako neúměrně administrativně a finančně zatěžující, nepřesná nebo nedostatečně řešená.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 25. 1. 2020. Současně se ruší nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, a to včetně své novely.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři