Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar19.04.2017
Mgr. Martin Glogar19.04.2017

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 104/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je novela především legislativním naplněním závěrů podaných v usnesení vlády směřujícímu k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy. Za hlavní princip, jenž je do ní promítnut, lze označit stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy. Za tím účelem je posilována koordinační úloha Ministerstva vnitra v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, a to prostřednictvím vytváření informační koncepce České republiky vždy na období 5 let. Má také dojít k podřazení některých typů provozních informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány pod režim zákona o informačních systémech veřejné správy. Cílem je vytvořit jednotné prostředí a principy pořizování, vytváření, správy a provozování těchto provozních informačních systémů a tím bránit vzniku duplicit a neefektivně vynaložených prostředků. Další změny jsou pak promítnutím zkušeností s aplikací dosavadní právní úpravy v praxi.

Vedle zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti je novelizován rovněž zákon o zemědělství, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití a zákon o Vojenské policii.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři