Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Dnem 1. 5. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 106/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Finanční trh
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této krátké novele o dvojici změnových bodů přibližuje, že je reakcí na potřebu přizpůsobit dosavadní znění zákona evropské směrnici 2021/2261, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) – tzv. „směrnice UCITS/PRIIPs-KID“.

Ta totiž stanoví, že povinnost poskytnout investorům tzv. klíčové informace lze do budoucna splnit poskytnutím klíčových informací stanovených jiným právním předpisem, kterým je evropské nařízení č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (tzv. „nařízení PRIIPs“). Účelem směrnice UCITS/PRIIPs-KID je zajistit, aby klíčové informace nemusely být předávány investorovi dvakrát, tj. jednou podle evropské směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (tzv. „směrnice UCITS“), a podruhé podle nařízení PRIIPs. Takový stav by nastal v důsledku skončení výjimky pro subjekty UCITS, kterou platné nařízení PRIIPs spojuje s datem 31. 12. 2022. Tak vysvětluje důvodová zpráva, přičemž doplňuje, že novelou je transponováno pravidlo, podle něhož bude sdělení klíčových informací

splňující požadavky podle nařízení PRIIPs považováno za splňující požadavky rovněž podle směrnice UCITS, respektive podle transpozičních ustanovení v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Jde tedy o novelu ryze technicistní povahy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články