Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou celé řady ze svých ustanovení, zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 163/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Finanční trh
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak zákonodárce deklaruje, snaží se touto novelou reagovat na nedostatky dosavadní právní úpravy identifikované při přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023, a to ve vztahu k fondovému financování. Změny, jež tato rozsáhlá novela přináší, se mají týkat například úpravy tzv. nelicencovaných správců, vytváření podfondů, úpravy depozitáře ve vztahu ke speciálním evropským fondům, úschovy majetku u depozitáře a statutu podfondů, správních poplatků, ale i mnohého dalšího.

Důvodová zpráva vysvětluje, že novelizace byla nezbytná z důvodu potřeby rozvinout český kapitálový trh, vychází z dosavadních zkušeností a navazuje na výkladovou praxi. Má posílit konkurenceschopnost českého kapitálového trhu ve vztahu nejen k vyspělým západoevropským úpravám, ale také k úpravám sousedních států a ostatních států v regionu střední a východní Evropy.

Vedle zákona o investičních společnostech a investičních fondech je novelizován rovněž zákon o daních z příjmů, zákon o správních poplatcích, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o veřejném zdravotním pojištění či zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články