Novela zákona o krmivech

Dne 22. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 209/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon o krmivech má v souladu s evropskými předpisy stanovit požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek a premixů, stejně tak jako pravomoc a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Také jeho aktuální novela měnící jej v bezmála sedmi desítkách změnových bodů byla přijata v zájmu zajištění plné slučitelnosti jeho ustanovení s předpisy Evropských společenství. Jde zejména o adaptaci v oblasti provádění úředních kontrol, a to na evropské nařízení 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, uvedené evropské nařízení upravuje úřední kontroly a jiné úřední činnosti a rozšiřuje stávající požadavky na provádění kontrol například s ohledem na transparentnost úředních kontrol a jiných úředních činností, doručování protokolu kontrolované osobě, právo na druhé odborné stanovisko v případě nesouhlasu provozovatele s postupem při odběru vzorku a jeho následnou analýzou v rámci úředních kontrol, vybírání poplatků a náhrad nákladů při úředních kontrolách či na odhalování, řešení a sankcionování nedovolených praktik, spolupráce a sdílení informací mezi dotčenými subjekty.

Má tak mít zásadní vliv na provádění úředních kontrol v oblasti krmiv, z důvodu čehož zákonodárce k dané novelizaci přistoupil. Obecným cílem novelizované úpravy je pak zlepšit účinnost úředních kontrol prováděných za účelem dodržování právních předpisů EU týkajících se krmiv a potravin.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři