Novela zákona o léčivech

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 456/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Právní regulace reklamy na výrobky cílící na zdraví
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této novele o více než pěti desítkách změnových bodů přibližuje, že jejím cílem je zajistit dostupnost humánních léčivých přípravků v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh. Změnami, jež přinesla, má být zajištěna vyšší odolnost trhu léčiv vůči výpadkům dodávek. Toho má být dosaženo také například doplněním úpravy hlášení aktuálních zásob léčivých přípravků, jejichž dostupnost je ohrožena, jednotlivými články dodavatelského řetězce Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a to za účelem možnosti rychlého sběru ucelených dat o aktuálním množství daných léčivých přípravků na trhu v České republice a případného využití institutů k zajištění dostupnosti léčiv.

Zákonodárce novelou reaguje na stav, kdy se Česká republika dlouhodobě potýká s problémem výpadků dodávek humánních léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články