Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 422/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele měnící zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ve více než dvou stovkách změnových bodů přibližuje, že byla přijata především jako reakce na evropská nařízení 2018/1727 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a 2018/1805 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, na Dohodu o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 30. 4. 2021 v části týkající se oblasti justiční spolupráce při zajištění a konfiskaci majetku a při předání osoby na základě zatýkacího rozkazu, na rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 4. 2021 ve věci C-665/20 PPU, z něhož vyplývá, že není v souladu s evropskými předpisy takové ustanovení právního řádu členského státu Evropské unie, které stanoví určitý důvod pro odmítnutí výkonu mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních jako obligatorní, pokud je tento důvod v příslušném právním aktu Evropské unie formulován jako fakultativní, stejně tak jako na požadavky na sjednocení postupu v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a odstranění nedostatků zjištěných v rámci vyhodnocení dosavadní aplikace právní úpravy obsažené v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Reagováno jí má být rovněž na zjištěné nedostatky dosavadní právní úpravy s touto problematikou související, ať již jde o nedostatky bránící poškozeným v efektivním využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí, či o nedostatky týkající se nakládání s propadlým nebo zabraným majetkem. 

Vedle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních je novelizován rovněž trestní řád, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, trestní zákoník a zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články