Novela zákona o námořní plavbě

Dne 17.4.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 81/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela čítající více než osm desítek novelizačních bodů byla, dle důvodové zprávy, přijata primárně za účelem implementace mezinárodních národních úmluv do vnitrostátního právního řádu, vytvoření podmínek pro jejich ratifikaci, a rovněž za účelem transpozice evropských směrnic upravujících oblast výcviku a certifikace námořníků, podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí. Jde konkrétně o směrnici 2012/35/EU, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků, směrnici 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), a směrnici 2013/54/EU o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s MLC a jejího prosazování.

Co se týče zmiňovaných mezinárodních smluv, zákon reaguje na změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, které byly přijaty v roce 2010 konferencí smluvních stran STCW ve filipínské Manile, zohledňuje rovněž plánovanou ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce z roku 2006 o práci na moři, jejímž cílem je zabezpečit právo všech námořníků na důstojné zaměstnání. V případě první ze smluv pak jde o zvýšení ochrany života a majetku na moři a o ochranu mořského prostředí.

Vedle zákona o námořní plavbě je novelizován také zákon o správních poplatcích a zákon o inspekci práce.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu