Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar13.01.2021
Mgr. Martin Glogar13.01.2021

Dne 17. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 527/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je jím rozsáhle novelizován v bezmála třech stovkách změnových bodů. Důvodová zpráva vysvětluje, že jde především o reakci legislativce na evropskou směrnici 2018/843, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. „V. AML směrnice“). Do českého právního řádu je jím rovněž opětovně transponována směrnice 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. „IV. AML směrnice“), jejíž předešlá transpozice neměla být, dle Komise, ze strany České republiky provedena dostatečně. Byť, podle názoru České republiky, k další úpravě důvod nebyl, za účelem jednoznačného odvrácení hrozícího rizika uložení finanční sankce vyšel zákonodárce připomínkám Komise vstříc a dotčená ustanovení zákona zpřesnil.

Kromě uvedeného má jít rovněž o promítnutí vybraných doporučení hodnocení České republiky Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který je nezávislým orgánem Rady Evropy (tzv. „Moneyval“), ve věci implementace Mezinárodních standardů v boji proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. 

Obecně jde o komplexní revizi problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež, dle důvodové zprávy, v konkrétní rovině zasahuje do vícero oblastí. Jde především o rozšíření okruhu povinných osob a omezení s tímto statusem spojených, o změnu procesu identifikace a kontroly klienta, o reformu správního trestání, o úpravu působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, stejně tak jako o změny údajů shromažďovaných v centrální evidenci účtů.

Zákonem je, vedle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, novelizován rovněž například zákon o hazardních hrách, živnostenský zákon, zákon o soudních poplatcích, notářský řád, zákon o daňovém poradenství, zákon o advokacii, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o dani z přidané hodnoty, insolvenční zákon, ale i mnohé další.

Své účinnosti právě publikovaný novelizační zákon nabyl, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2021.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři