Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar20.11.2016
Mgr. Martin Glogar20.11.2016

Dne 14.11.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 368/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva označuje za hlavní příčinu novelizace revizi doporučení Finančního akčního výboru skupiny G7 z roku 2012, která reaguje na neustálý vývoj v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a nově i financování šíření zbraní hromadného ničení. V návaznosti na to totiž Evropská unie přišla s novou směrnicí 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, stejně tak jako s nařízením 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. Prostřednictvím novely je pak tato evropská úprava promítána také do vnitrostátního právního řádu.

Zaváděn je například princip hodnocení rizik, a to na všech úrovních, ať již jde o Evropskou unii, národní hodnocení rizik nebo hodnocení na úrovni jednotlivých povinných osob. Pokud jde třeba o národní hodnocení, v jeho rámci by měla Česká republika identifikovat, vyhodnotit a porozumět rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým čelí, a následně přijmout vhodná opatření k jejich snížení. Zákon stanoví jednotlivým subjektům, na které se princip vztahuje, základní mantinely, ve kterých se mohou pohybovat. V rámci těchto mantinelů se však již povinné osoby musí samy aktivně rozhodovat a samy aplikovat jednotlivá zákonná ustanovení na konkrétní situace vyskytující se v průběhu jejich činnosti.

Rozšiřuje se také působnost zákona v tom směru, aby se vztahoval i na financování šíření zbraní hromadného ničení. Změn je však mnohem více. Jen v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu počet změnových bodů čítá na bezmála dvě stovky. Vedle toho je novelizována více než desítka dalších zákonů, mezi nimi například zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o provádění mezinárodních sankcí, zákon o soudních poplatcích, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o bankách či daňový řád.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.1.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři