Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 107/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této novele o pěti desítkách změnových bodů obecně uvádí, že novela byla přijata s cílem implementovat opatření obsažená v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu a odstranit vybrané nedostatky identifikované v rámci hodnocení výborem Moneyval Rady Evropy, stejně tak jako odstranit nedostatky zákona, jež se projevily při jeho aplikaci v praxi.

Podrobněji pak popisuje, že změny se dotýkají rozsahu povinných osob, tedy osob, kterým z novelizovaného zákona vyplývají povinnosti, kdy se například nově stávají povinnými osobami insolvenční správci a restrukturalizační správci, odstraňuje se výjimka pro provozovatele určitých druhů internetových hazardních her či se jako povinné osoby vymezují obchodníci s drahými kameny a drahými kovy. Upravuje se rovněž možnost neprovedení kontroly klienta v případě, kdy by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu, či se zvyšuje horní hranice pokuty pro osoby zodpovědné za porušení zákona. Novela přináší také další úpravy technického charakteru.

V souvislosti s tím jsou novelizovány rovněž zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o pojišťovnictví.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články