Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar26.06.2018
Mgr. Martin Glogar26.06.2018

Dne 15. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 111/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Těmi jsou živnostenský zákon, zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a občanský zákoník, kde například dochází k četným změnám ustanovení upravujících zájezd.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Evropská regulace týkající se souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy a prezentovaná směrnicí 90/314/EHS je do českého právního řádu transponována jednak v zákoně o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, který stanoví povinnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur směrem k zákazníkovi, ale také veřejnoprávní podmínky provozování cestovní agentury a cestovní kanceláře, jednak v občanském zákoníku co do formy a náležitostí smlouvy o zájezdu, odpovědnosti pořadatele včetně odpovědnosti za nesprávné plnění služeb obsažených v zájezdu, odpovědnosti za škody, které vzniknou spotřebiteli z neplnění a podobně. Vazbu na transpozici lze spatřit také v živnostenském zákoně definujícím, co je obsahem činnosti cestovní kanceláře jakožto živnosti koncesované.

Zákon je reakcí zákonodárce na novou směrnici 2015/2302 o souborných službách a spojených cestovních službách, jež dosavadní, výše zmíněnou, směrnici nahradila. Pozměněnou evropskou úpravu tak bylo potřeba do vnitrostátního práva transponovat. Ta má obecně přispět k lepšímu fungování národního trhu a vnitřního trhu EU v odvětví služeb cestovního ruchu s inklinací dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele v tomto odvětví. Stejně tak je proklamována snaha o zkvalitnění podnikatelského prostředí, ale také o nastavení rovnějších podmínek pro podnikání tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost národních cestovních kanceláří.

Zákon nabývá své účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři