Novela zákona o nemocenském pojištění

Dne 1. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 164/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V případě zákona o nemocenském pojištění jde o poměrně rozsáhlou novelu čítající bezmála na šest desítek změnových bodů. Ty se týkají například ustanovení o režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a místu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, o rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, o povinnostech ošetřujícího lékaře, o úkolech České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o způsobu výplaty dávek, o výplatě dávek do ciziny, o oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců či o přestupcích. Změn však přináší řadu dalších.

Vedle zákona o nemocenském pojištění je novelizován rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a změnové zákony č. 259/2017 Sb. a č. 92/2018 Sb.

Zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři