Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o nemocenském pojištění - zák. č. 148/2017 Sb.

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar31.05.2017
Mgr. Martin Glogar31.05.2017

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 148/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela s sebou do systému nemocenského pojištění přináší především novou dávku otcovské poporodní péče, tzv. otcovskou. Jejím účelem je, dle důvodové zprávy, posílit vazbu mezi dítětem a oběma jeho rodiči v raných týdnech života dítěte a podpořit a motivovat otce k zapojení se do péče o novorozené dítě.

Dalším z problémů, na který novela také reaguje, je situace členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Ti, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými z důvodu nemoci nebo úrazu, protože se podíleli na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, povodni nebo při jiných mimořádných událostech, anebo jim byla nařízena karanténa, se poskytuje za předpokladu jejich účasti na nemocenském pojištění stejně jako jiným pojištěncům nemocenské od patnáctého kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, přestože vykonávají tuto činnost v obecném zájmu k ochraně života a zdraví občanů, jejich majetku a majetku právnických osob. Se zřetelem k významným pozitivním dopadům jejich činnosti má být nově umožněno poskytování nemocenského odchylně od obecné úpravy ve výši 100 % denního vyměřovacího základu.

Vedle zákona o nemocenské pojištění je zákonem novelizován rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákoník práce a zákon o důchodovém pojištění. V něm se změna dotýká právní úpravy sirotčích důchodů. Praktické zkušenosti totiž měly ukázat, že i přes dosud provedená zmírnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod se stále vyskytují případy, kdy nárok na sirotčí důchod nevznikne. Novela má zlepšit sociální situaci sirotků tím, že zavádí další alternativní možnost vzniku nároku na sirotčí důchod v případech, kdy by podle současné právní úpravy nárok na tento důchod nevznikl z důvodu, že zemřelý či zemřelá nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na „vlastní“ invalidní důchod.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.2.2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři