Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o obalech

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar04.06.2017
Mgr. Martin Glogar04.06.2017

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 149/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Při přijímání novely zákonodárce vycházel z dosavadního stavu, kdy oblast spotřeby plastových nákupních tašek, dle důvodové zprávy, nebyla v právním řádu České republiky nijak legislativně upravena. Ani zákon o obalech neobsahoval ustanovení přímo směřující k jejich omezení. Na vnitrostátní úrovni tedy nebyla nijak realizována opatření upravená evropskou směrnicí 2015/720, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Ta byla přijata za účelem regulace problému značné spotřeby plastových nákupních tašek, tzv. odnosných tašek, což mělo mít za následek vysokou míru jejich odhazování mimo místa určená pro odkládání odpadu a na to navazující znečišťování životního prostředí. Jako zcela zásadní se má problém jevit pro vodní ekosystémy, a to v důsledku zanášení vodních útvarů odpadem, na čemž mají mít plastové odnosné tašky značný podíl. Zákonodárce proto přijal novelu, která je projevem transpozice této směrnice. Tím má učinit zadost své povinnosti na řešení popsaného problému participovat.

Podstata opatření tkví primárně v tom, že plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. Nemají tedy být nadále poskytovány zdarma, zákon však nestanovuje pevnou či minimální cenu jinak než kriteriem nákladů na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku, což je plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami. Konkrétních opatření, jež novela přináší, je však samozřejmě více.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.7.2017. Výjimka stanovená na počátek roku 2018 se týká, mimo dalšího, právě například zákazu poskytování plastových tašek zdarma.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři