Novela zákona o obalech

Dne 23. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 545/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon o obalech stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a přestupky. Do českého právního řádu je jím transponována evropská legislativa představovaná zde především směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, ve znění pozdějších novel. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že v polovině roku 2018 vstoupily v platnost čtyři nové směrnice EU, kterými bylo změněno několik stávajících směrnic v oblasti odpadového hospodářství, přičemž tyto směrnice tvoří součást tzv. balíčku oběhového hospodářství. Oblasti, která je předmětem zákona o obalech, se přitom týkají dvě z nich, a sice směrnice 2018/851, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, a směrnice 2018/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. V rámci jejich řádné transpozice bylo potřeba novelizovat také zákon o obalech. A to zákonodárce činí právě publikovanou novelou o více než stovce změnových bodů, přičemž v případě zákona o obalech má jít především o úpravy týkající se minimálních požadavků pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Zahrnuty jsou však rovněž změny vyplývající z vyhodnocení dosavadní aplikace zákona o obalech v praxi, jejichž deklarovaným cílem je zejména dosáhnout větší transparentnosti a efektivity fungování autorizované obalové společnosti.

Novela je realizována současně s účinností nového zákona o odpadech publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb. a zákona o výrobcích s ukončenou životností publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 542/2020 Sb., s nimiž je právní úprava prezentovaná zákonem o obalech jakožto vůči nim právní úprava speciální samozřejmě úzce provázána. 

Zákon své účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři