Novela zákona o obchodních korporacích

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 33/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o velmi obsáhlou novelizaci zákona o obchodních korporacích v rozsahu více než šesti stovek změnových bodů. Důvodová zpráva vysvětluje, že Ministerstvo spravedlnosti jakožto gesční resort již od počátku účinnosti zákona před šesti lety shromažďovalo podněty odborné i laické veřejnosti, jež vyplynuly z uplatňování nové právní úpravy v aplikační praxi. Ty byly průběžně analyzovány a vyhodnocovány, v důsledku čehož byl učiněn závěr o některých nedostatečných či neoptimálních řešeních, jimiž se dosavadní právní úprava vyznačovala.

Právě publikovaná novela byla připravena, aby upravila především značné množství dílčích, v zásadě samostatných ustanovení. Nedostatek koncepčního rázu měl být identifikován pouze v několika málo případech. Výsledkem má být fungující, jasná a přehledná právní úprava, jež není zbytečně zatěžující pro své adresáty, avšak poskytuje ochranu potřebným subjektům a je v souladu s požadavky evropského práva.

Vedle zákona o obchodních korporacích jsou dále novelizovány zákon o účetnictví, notářský řád, zákon o zaměstnanosti, zákon o evropské společnosti, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon o auditorech, zákon o základních registrech, občanský zákoník, zákon o investičních společnostech a investičních fondech a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Své účinnosti zákon nabývá dnem 1. 1. 2021, ovšem s výjimkou změny zákona o základních registrech nabývající své účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři