Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar11.04.2017
Mgr. Martin Glogar11.04.2017

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 99/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela je projevem snahy zákonodárce přijít s novou koncepcí odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jež by eliminovala nedostatky stávajícího systému a byla přitom jednodušší, pružnější, ale současně průhlednější a ve vztahu k rozpočtům jednotlivých územních samosprávných celků odpovědnější. Dle důvodové zprávy má jít o reakci na vývoj podmínek, v nichž územní samosprávy své poslání plní, ale i na průběžně se zvyšující rozsah úkolů, které jsou na ně kladeny nejen v oblasti jejich samostatné působnosti, ale i úkolů, jež plní na základě zvláštních zákonů v rámci přeneseného výkonu státní správy. Tento proces vývoje územní samosprávy pak směřuje k trvalému zvyšování nároků na výkon jednotlivých funkcí z hlediska kvantitativního i kvalitativního jak v obcích, tak krajích. A právě to vše má nový systém odměňování zohlednit.

Dalšími zákony v souvislosti s tím měněnými jsou například zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění či zákoník práce. Současně se zákonem zrušuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to včetně svých novel.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři