Novela zákona o oběhu osiva a sadby

Dne 6. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 334/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jeho deklarovaným primárním cílem je upřesnit a doplnit některá ustanovení zákona o oběhu osiva a sadby, jejichž aplikace činila v praxi problémy. Dle důvodové zprávy jde například o oblast pověřování soukromoprávních osob ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů o jejich uznání, k odběru vzorků rozmnožovacího materiálu či k provádění laboratorních rozborů odebraných vzorků, kdy se ukázalo jako potřebné explicitně do zákona vymezit podmínky, za jakých může být udělené pověření zrušeno. 

Stejně tak důvodová zpráva upozorňuje na potřebu zakotvit do právní úpravy některé nové instituty, například pro oblast týkající se rozmnožovacího materiálu chmele, podmínek pro jeho uvádění do oběhu, povinností dodavatele rozmnožovacího materiálu chmele, požadavků na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele a podobně. Ke změnám zákonodárce přistoupil v reakci na problémy s kvalitou rozmnožovacího materiálu chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák a s jejím obchodováním mezi soukromoprávními subjekty. Stav po novele má zajistit větší možnost kontroly a dohledu nad procesem výroby a uvádění rozmnožovacího materiálu chmele do oběhu.

U registračního řízení má jít zase o uspokojení potřeby zpřesnit některá procesní ustanovení a podmínky, za nichž může ÚKZÚZ danou odrůdu registrovat, v případě oblasti ochranných práv k odrůdám rostlin pak šlo o doplnění povinnosti žadatele o udělení právní ochrany k odrůdě doložit, kde je prováděno tzv. udržovací šlechtění a kdo je udržovatelem odrůdy, aby ÚKZÚZ mohl řádně zkoumat vlastnosti odrůdy, kterou hodlá žadatel do budoucna právně chránit, a také ji porovnávat s již stávajícími právně chráněnými odrůdami. Zmiňováno je rovněž zpřesnění některých ustanovení týkajících se procesu řízení o udělení ochranných práv a jednoznačného a transparentního postupu ÚKZÚZ v určitých situacích, jež při aplikační praxi běžně nastávají.

Vedle zákona o oběhu osiva a sadby jsou novelizovány rovněž zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a zákon o správních poplatcích. 

Své účinnosti právě publikovaný zákon nabývá dnem 1. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři