Novela zákona o oběhu osiva a sadby

Dnem 1. 11. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 277/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této rozsáhlé novely o více než stovce změnových bodů přibližuje, že je od počátku roku 2022 nově umožněno uvádět do oběhu osivo a sadbu náležející k tzv. ekologickému heterogennímu materiálu, jehož definice a obecně možnost jeho uvádění do oběhu jsou zakotveny v evropském nařízení 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Podrobné podmínky pro uvádění tohoto materiálu do oběhu jsou pak stanoveny v evropském nařízení 2021/1189, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů. Na základě těchto skutečností zákonodárce vyhodnotil, že v zákonu o oběhu osivu a sadby je v návaznosti na ně nutné provést změny a adaptovat znění vnitrostátního českého práva v čele s novelizovaným zákonem.

V oblasti národní úpravy novela zavádí možnost dobrovolné registrace některých odrůd, které budou náležet k druhu uvedenému v druhovém seznamu, přičemž je třeba zákonem definovat, co jsou dobrovolně registrované odrůdy.

Primárním deklarovaným cílem tedy je adaptace na zmíněné nařízení (EU) 2021/1189 a dále upřesnění a doplnění některých ustanovení zákona, zejména těch, u nichž tato potřeba vyplynula z aplikační praxe a kroků v rámci elektronizace.

Vedle zákona o oběhu osiva a sadby je novelizován rovněž zákon o ochraně práv k odrůdám, zákon o správních poplatcích, plemenářský zákon a zákon o hnojivech.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články