Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o obětech trestných činů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar07.03.2017
Mgr. Martin Glogar07.03.2017

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 56/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon o obětech trestných činů z roku 2013 sjednotil do té doby roztříštěnou právní úpravu oblasti zacházení s oběťmi trestných činů v trestním řízení i mimo něj, včetně poskytování ochrany, pomoci a podpory těmto obětem. Dle důvodové zprávy tehdy poskytl komplexní úpravu jednak práv těchto obětí, jež v mnohém vyplývaly z evropské směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, jednak úpravu poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a úpravu vztahů mezi státem a subjekty, které poskytují obětem trestných činů služby odborné pomoci.

Při přípravě zákona bylo tedy tehdy do značné míry přihlíženo k minimálním standardům práv obětí a poskytování podpory a ochrany obětem obsaženým v tehdy sjednávané směrnici. Původní návrh směrnice však v procesu přijímání zákona doznal některých dílčích změn, které již zákon nestihl reflektovat, z důvodu čehož bylo v rámci implementačních workshopů konaných na půdě Evropské unie následně zjištěno, že provedenou implementaci lze v některých ohledech dále zdokonalit tak, aby jednotlivá ustanovení zákona lépe odpovídala smyslu a účelu směrnice. A právě snahou zdokonalit zmíněnou implementaci je nyní publikovaná novela motivována především. Další změny pak vyplynuly z poznatků subjektů zákon v praxi nejčastěji aplikujících, jimiž jsou například Probační a mediační služba, subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů či příslušné útvary Ministerstva spravedlnosti.

Vedle zákona o obětech trestných činů je novelizován rovněž trestní řád, zákon o sociálních službách a zákon o pojišťovnictví.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři