Novela zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Dnem 6. 8. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 215/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kvóty na vybrané tuzemské potraviny v obchodech nebudou
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o bezmála sedmi desítkách změnových bodů vysvětluje, že byla zpracována primárně z důvodu zajištění adaptace právního řádu České republiky na nařízení o opatřeních EU po jejím přistoupení k Ženevskému aktu. Současně jí má dojít k aplikaci práva EU pokud jde o výlučnou ochranu označení původu a zeměpisných označení v rozsahu dále vyjmenovaných komodit podle přímo použitelných předpisů EU. Má odstranit neodůvodněné rozdíly v kvalitativních požadavcích na parametry národní a unijní ochrany označení původu a zeměpisných označení u zemědělských výrobků nebo potravin, které jsou určené pro lidskou výživu, a zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu, lihovin, vína a aromatizovaného vína. 

Pro oblast označení původu a zeměpisných označení má obsahovat veškerá opatření vhodná k naplnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Toho má být dosaženo mimo jiné také tím, že z právního řádu České republiky budou odstraněna ustanovení, jež v oblasti označení původu a zeměpisných označení odporují závazkům vyplývajícím z členství v Evropské unii a jejímu přistoupení k Ženevskému aktu.

Zákon má, vedle adaptace na unijní právo, odrážet také přístup České republiky k Ženevskému aktu a k Prováděcímu řádu k Ženevskému aktu, jenž byl na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválen v září roku 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články