Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dne 12. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 238/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že primárním cílem této novely je adaptovat národní právo na nově přijaté nařízení EU v oblasti přeshraniční spolupráce dozorových orgánů příslušných k vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitelů. Konkrétně jde o evropské nařízení č. 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů, ve znění nařízení č. 2018/302, jež má přinést zejména zvýšenou míru harmonizace, včetně pravidel pro účinnou a efektivní spolupráci při vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů mezi příslušnými dozorovými orgány.

Má jít zejména o vymezení ústředního styčného úřadu, orgánů příslušných pro vymáhání konkrétních právních předpisů EU a dozorových pravomocí ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v adaptovaném nařízení, které nejsou v našem právním řádu zakotveny, nebo pravomocí, které nemohou být dosud využívány vzhledem k tomu, že porušení povinnosti není přestupkem. Kromě toho jde o stanovení procesu udělování oprávnění spotřebitelským organizacím poskytovat orgánům příslušným pro vymáhání dodržování právních předpisů Evropské unie na ochranu zájmů spotřebitelů jmenovaným členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a Evropské komisi externí varování týkající se podezření na protiprávní jednání uvnitř EU a případně též související informace. Stejné oprávnění má mít ze zákona též Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Vedle zákona o ochraně spotřebitele jsou novelizovány také zákon o bankách, zákon o České obchodní inspekci, zákon o živnostenském podnikání, zákon o regulaci reklamy, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o některých službách informační společnosti, zákon o České národní bance, zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o veterinární péči, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

Své účinnosti právě publikovaný zákon nabývá dnem 1. 7. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři