Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 179/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato svým rozsahem krátká novela o necelé desítce změnových bodů je důsledkem potřeby vymezit dozorové pravomoci ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v evropském nařízení (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. Cílem tohoto také v České republice přímo aplikovatelného nařízení přitom je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu.

Důvodová zpráva vysvětluje, že byť zde již dříve existovala evropská směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu vymezující obecný zákaz diskriminace příjemců služeb s tím, že je možné uplatnit odlišné podmínky přístupu k poskytované službě v případě, že je to opodstatněno objektivními kritérii, a byť byla tato objektivní kritéria částečně v odůvodnění směrnice objasněna, praxe měla ukázat, že takovéto vymezení objektivních kritérií ospravedlňujících odlišné zacházení nebylo dostatečně jasné. To mělo za následek, že stanovený zákaz diskriminace nebyl v praxi řádně aplikován a zákazníci při nákupu zboží či služeb v zahraničí stále naráželi na odmítnutí prodeje či odlišné obchodní podmínky. Proto bylo přijato již zmíněné přímo aplikovatelné nařízení upřesňující zákaz diskriminace stanovený ve směrnici tak, aby byla zajištěna jeho jednotná aplikace napříč členskými státy a bylo usnadněno jeho vymáhání.

Nařízení rovněž uložilo členským státům povinnost určit subjekt či subjekty odpovědné za jeho přiměřené a účinné vymáhání, stanovit pravidla pro ukládání opatření za porušení jeho ustanovení, stejně tak jako určit subjekt či subjekty odpovědné za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro případ sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem, který vznikne v důsledku použití tohoto nařízení. Naplnění těchto povinností českým zákonodárcem pak má být realizováno právě publikovaným novelizačním zákonem tak, aby byla zajištěna řádná adaptace českého právního řádu na zmíněné nařízení.

Tento zákon své účinnosti nabyl dnem 16. 7. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 4 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články