Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Dne 27. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 205/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Samotný zákon o ochraně veřejného zdraví je novelizován ve více než třinácti desítkách změnových bodů. Důvodová zpráva vysvětluje, že hlavním cílem zákonodárce bylo prostřednictvím této novely adaptovat novelizovaný zákon na novou evropskou legislativu, konkrétně na přímo aplikovatelné nařízení EU 625/2017 o úředních kontrolách, aby s ním byl zákon v souladu.

Nařízení má přitom přinášet obecnou a komplexní úpravu úředních kontrol a jiných úředních činností, která doposud byla obsažena v několika přímo použitelných předpisech EU. Vztahuje se na všechny kontrolní orgány vykonávající úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly stanovenými předpisy EU nebo vnitrostátními předpisy v oblastech v nařízení vymezených. Orgány ochrany veřejného zdraví pak provádí úřední kontroly v dílčí oblasti bezpečnosti potravin, a to u provozovatelů potravinářských podniků poskytujících stravovací služby, stejně tak jako v oblasti výroby a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Vedle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou novelizovány rovněž zákon o specifických zdravotních službách, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o státní službě, lázeňský zákon a zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Své účinnosti zákon nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 5. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři