Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Dne 6.3.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 41/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce v důvodové zprávě označuje za základní cíl právě publikované novely zvýšení a lepší zabezpečení ochrany zemědělského půdního fondu, jejíž aktuální úroveň považoval v kontextu dnešní doby již za nedostatečnou.

Ochrana má být posílena jak v rovině kvalitativní, čímž je myšlena ochrana před poškozováním půdní úrodnosti a dalších funkcí půdy degradačními procesy, zejména erozí a kontaminací, tak plošné. Tady jde o prevenci nadměrné a nenávratné ztráty půdy záborem.

V rámci toho má dojít například k přesnějšímu vymezení povinností vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy, ke stanovení povinností směřujících k zajištění protierozní ochrany půdy, k úpravě systému hodnocení znečištění půdy škodlivými látkami a ukládání opatření k nápravě, ke zdokonalení systému získávání, předávání, hodnocení a uchování dat o kvalitě půdy pro účinnější kvalitativní ochranu půdy, potravního řetězce a složek životního prostředí, které jsou s půdou ve vzájemné interakci, ke zpřesnění podmínek, za kterých lze vyjmout půdu ze zemědělského půdního fondu či k úpravě kompetencí orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, a to v souladu s požadavky na posílení kontroly a dozoru nad dodržováním zákona, na vytvoření správných podmínek pro tyto činnosti a na snížení administrativní zátěže. Přesněji mají být vymezeny také případy, kdy dochází k porušení zákona, a v souvislosti s tím pak zvýšeny případné následné sankce.

Vedle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je novelizován rovněž zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.4.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu