Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o zaměstnanosti

Dne 7.12.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 317/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je primárním cílem novely upřesnit dosavadní právní úpravu poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, a to k plnění jejich povinností stanovených právem EU. Má být zabezpečeno, že poskytování údajů, jež mají charakter osobních a citlivých údajů a které byly získány od ČSSZ podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění, je v souladu s principy ochrany osobních údajů.

Stejně tak má být Ministerstvu práce a sociálních věcí umožněno poskytovat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které mají charakter osobních a citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva EU.

Získávání takových údajů přímo z informačních systémů ČSSZ a MPSV má několik výhod. V první řadě jde o jejich věrohodnost, která je považována za vyšší než v případě, kdy by byly získávány od jednotlivých podpořených osob. Nevýznamná není ani administrativní a finanční náročnost, která by provázela proces získání příslušných údajů od vysokého počtu osob podpořených v rámci programů Evropských strukturálních fondů. Těch je totiž téměř jeden milion.

Vedle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o zaměstnanosti je novelizován rovněž zákon o nemocenském pojištění a zákon o Úřadu práce České republiky.

Zákon nabyl účinnosti dnem 7.12.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu